АСА 2000  e оборудвана с fiber laser с мощност от 1000 W и с капацитет на рязане, както следва:

Материал Спомагателен газ Максимална дебелина
Мека стомана (СВ и ГВ) Кислород до 8 мм
Неръждаема стомана Азот до 4 мм
Алуминий Азот до 3 мм
Мед Кислород до 2 мм
Месинг Азот до 2 мм

Максималните размери на листа, с които работи, са 1530 х 3050 мм. Дебелината на лазерния лъч е 50 µм. Точността на позициониране е ± 0.05 мм, а повтаряемостта – до ± 0.02 мм.