Фрезово рязане

Фрезово рязане

АСА 2000 е оборудвана със CNC рутер-машини (фрезови), даващи възможност за 2D/3D фрезово рязане, разкрояване, гравиране, оформяне и пробиване на…